Seminar AUN u organizaciji OSCE BiH

U organizaciji Misije OSCE BiH, koja teži da se obuka nastavnog osoblja sistematizuje u skladu sa prihvaćenim standardima i da postane efikasna u pogledu stvarnog učinka u učionici, članovi Obrazovnog foruma: prof. dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan i mr Slobodanka Antić održali su u Sarajevu od 06.do 08.12.2011. bazični seminar AUN za nastavnike iz različitih regiona BiH.
Plan je da se u narednoj godini formira tim AUN instruktora koji će sami realizovati AUN seminare za stručno usavršavanje nastavnika u BIH. Koliko je bilo interesovanje za ovu edukaciju govori i podatak da se na konkurs za obuku AUN instruktora za 50 mesta prijavilo 450 kolega iz BiH.