Aktivnosti u najavi

Saradnja Obrazovnog foruma sa izdavačkom kućom CLIO

U planu je potpisivanje protokola o saradnji sa izdavačkom kućom CLIO

Vodič za dobar udžbenik na engleskom

Uneskov institut za udžbenike i jedna od najuglednijih ustanova u toj oblasti u svetu, Georg Ekert (Geogr-Eckhert Institut für internationale Schulbuchforshung, Braunschweig) iz Nemačke u svom izdavačkom planu za 2012. godinu ima i objavljivanje knjige „Vodič za dobar udžbenik” na engleskom jeziku ( Ivić, Pešikan, Antić, 2008). Knjiga je 2009. dobila nagradu grada Beograda za najbolje delo iz oblasti obrazovanja za 2008. godinu.

Završna faza projekta AUNSN

Projekat AUNSN- završna faza projekta: završetak Priručnika koji treba da sadrži i priloge učesnika seminara I izrada godišnjeg izveštaja o realizaciji projekta u celini sa preporukama