O nama

Obrazovni forum je udruženje građana, stručnjaka i pojedinaca koji se bave različitim delatnostima u oblasti obrazovanja i delatnostima od značaja za obrazovanje koji se udružuju u cilju unapređivanja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja u našoj zemlji.

Osnovan je u proleće 2000 i registrovan kao nevladina organizacija iz oblasti obrazovanja.

Opšti cilj Obrazovnog foruma jeste doprinos dugoročnom razvoju modernog obrazovanja u našoj zemlji. Akcije Obrazovnog foruma su utemeljene na rezultatima naučnih i stručnih istraživanja u oblasti obrazovanja, profesionalnih standarda, nacionalnih i međunarodnih dokumenata koji se bave obrazovanjem kao i nacionalnih i međunarodnih obrazovnih iskustava. Rezultate svoga rada Obrazovni forum stavlja na raspolaganje kako drugim stručnjacima i institucijama tako i prosvetnim vlastima u rešavanju relevantnih obrazovnih pitanja.

O nama

Posebni ciljevi Obrazovnog foruma su da:

 • doprinosi razvoju svesti o obrazovanju kao razvojnom resursu zemlje i o značaju obrazovanja za privredni, društveni i kulturni razvoj zemlje;
 • se kao javni forum zalaže da se glas prosvetne i stručne javnosti uvažava pri rešavanju svih značajnih problema obrazovanja;
 • ukazuje na aktuelne probleme u obrazovanju, učestvuje u javnimraspravamao tim problemima i u njihovom rešavanju;
 • informiše širu javnost o vitalnim problemima obrazovanja;
 • širi ideje modernog obrazovanja i informacije o novim tendencijama u obrazovanju u svetu;
 • doprinosi razvoju naučnih i stručnih znanja o obrazovanju uz primenu savremenih metoda istraživanja i analize;
 • doprinosi evaluaciji kvaliteta i efekata našeg obrazovanja;
 • doprinosi očuvanju dobre tradicije u našem obrazovanju;
 • učestvuje u programima za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje prosvetnih radnika na svim nivoima obrazovanja;
 • sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave obrazovanjem
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama, institucijama i agencijama koje se bave obrazovanjem i doprinosi internacionalizaciji našeg obrazovanja
 • sarađuje sa različitim profesionalnim udruželjima nastavnika

Na toj osnovi Obrazovni forum deluje kao udruženje stručnjaka u oblasti obrazovanja ali i kao forum za izražavanje mišljenja o svim značajnim problemima obrazovanja. Obe linije delovanja, Obrazovni forum realizuje kroz širok dijapazon svojih aktivnosti

Obrazovni forum pomaže u koordinisanju međusobnih akcija, organizuje zajedničke skupove u Beogradu i u drugim gradovima Srbije.

Osnovno načelo od koga se polazi je da je obrazovni sistem visokog kvaliteta kamen temeljac uspešne ekonomije i socijalne tranzicije, i da je jedino takav obrazovni sistem neophodni preduslov koji će omogućiti Srbiji uspešno uključenje u proces globalne integracije.

Obrazovni forum tesno sarađuje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. I pored te tesne veze, Obrazovni forum namerava da zadrži svoj nezavisni status u odnosu na Ministarstvo, da razvija osnovu za dijalog i zajedničke ideje za moguće strategije za promene u obrazovanju.

Obrazovni forum želi da bude primer konstruktivne saradnje vladinog i nevladinog sektora. U cilju sprečavanja moguće zloupotrebe položaja članu Obrazovnog foruma se automatski zamrzava članstvo u trenutku njegovog prelaska na rad u Ministastvo ili Vladu.

Kao posebno važna ističe se saradnja sa UNICEF-om na nizu zajedničih projekata.