Aktivnosti

Obrazovni forum deluje kao udruženje stručnjaka u oblasti obrazovanja ali i kao forum za izražavanje mišljenja o svim značajnim problemima obrazovanja.

Kao udrženje stručnjaka Obrazovni forum obavlja različite vidove ekspertskih delatnosti:

Naučno-istraživački rad: Obrazovni forum izvodi naučno-istraživački, stručno-analitički rad i razvojna istraživanja u oblasti obrazovanja, realizuje pilotske projekte i analize slučajeva; izvodi primenjena istraživanja u oblasti obrazovanja, izrađuje stručne standarde u oblasti obrazovanja i praktične preporuke; OF razmenjuje rezultate svoje delatnosti sa domaćim i stranim partnerima.

Ekspertske usluge: Obrazovni forum pravi ekspertske analize i studije za potrebe Vlade Republike Srbije i pojedinih ministarstava; daje ekspertska mišljenja o postojećim problemima u obrazovanju u saradnji sa domaćim i stranim partnerima; obavlja konsultantske aktivnosti u domenu obrazovanja (na primer: Implementacija strategije borbe protiv siromaštva u Srbiji, u vezi sa ulogom obrazovanja u smanjenju siromaštva; Procena primene obaveznog predškolskog obrazovanja, sa posebnim fokusom na meru socijalne inkluzije marginalizovane dece i sl); Ekspeti Obrazovnog foruma su članovi Nacionalnog saveta za obrazovanje (NPS), Odbora za obrazovanje SANU i raznih vladinih ekspertskih grupa i komiteta; Obrazovni forum je imao ulogu važnog stručnog domaćeg partnera u razgovorima sa stranim institucijama (OECD, UNESCO, Svetska banka, UNICEF, predstavnici pojedinih zemalja) o promenama u obrazovnom sistemu Srbije.

Obrazovne aktivnosti: Obrazovni forum aktivno učestvuje na podizanju kvaliteta našeg obrazovanja kroz; razvoj i realizaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola za primenu metoda aktivnog učenja/nastave u obrazovanju; razvoj i realizaciju programa za poboljšanje akademskih nastavničkih kompetencija i istraživačkih veština univerzitetskih nastavnika kroz organizovanje kurseva, seminara i radionica; aktivnosti za osiguranje kvaliteta udžbenika i poboljšanje nastavničkih kompetencija za njihovu upotrebu ; aktivnosti na prevenciji socijalne isključenosti dece iz marginalizovanih grupa (dece sa sela, dece iz siromašnih porodica, Roma, dece sa specijalnim potrebama itd.);

Izdavačka delatnost : Obrazovni forum publikuje monografije, studije, elaborate u vezi sa temama iz obrazovanja u štampanom ili elektronskom mediju, razvija i štampa priručnike i druge instruktivne materijale i didaktička sredstva koja podržavaju ideje aktivnog učenja.

Saradnja sa nacionalnim institucijama i organizacijama: Stručnjaci Obrazovni forum su u stalnim zajedničkim projektima, aktivnostima i konsultacijama sa vodećim domaćim institucijama koje se bave obrazovanjem i naukom: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odbor za obrazovanje SANU, Tim potpredsednika Vlade za praćenje Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Hemijski fakultet, Mreža bioloških fakulteta u Srbiji, Institut za psihologiju, Pedagoško društvo Srbije, Institut za pedagoška istraživanja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Istraživačka stanica Petnica, Centar za obrazovne politike, Beogradska otvorena škola, Fond za otvoreno društvo, Fond Centar za demokratiju, Platoneum, Društvo učitelja Srbije, itd.

Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama. Obrazovni forum je imao i ima zajedničke projekte i aktivnosti sa mnogim međunarodnim organizacijama: UNICEF, UNESCO, OECD, Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Pakt za stabilnost za Jugoistočnu Evropu (Stability Pact for Southeast Europe), Evropska unija (European Union), Svetska banka (World Bank), Fond za otvoreno društvo (Fund for an Open Society), Savet Evrope (Council of Europe), razne fondacije, Georg Eckart Institut za međunarodno istraživanje udžbenika (Georg Eckart Institute for International Textbook Research Braunchweig – Nemačka), KulturKontakt Austrija, WUS Austrija, Pedagoški fakultet Ljubljana, Center for Education Policy Studies (CEPS), GTZ .
Kao forum i organizacija koja okuplja stručnjake za obrazovanje i zainteresovane za obrazovanje Obrazovni forum obavlja sledeće vidove obrazovno – forumske delatnosti:

Javni okrugli stolovi Susreti u sredu (svake poslednje srede u mesecu), gde se diskutuje o raznim temema iz obrazovanja. Ovi susreti se orgnizuju sa ciljem da se omogući vidljivost mišljenja svih zainteresovanih za obrazovanje u vezi problema aktuelnog funkcionisanja obrazovanja kao i dugoročnih projekcija ili planova u obrazovnom sistemu (posebno iz ekspertskog ugla). Beleške sa tih skupova se čuvaju kao potencijalni vodič za buduće aktivnosti.

Medijski nastupi: Stručnjaci Obrazovni forum, u domenu svojih kompetencija, nastoje da se glas prosvetne struke čuje i uvažava pri donošenju odluka u oblasti obrazovanja i odluka koje se odnose na obrazovanja; informišu stručnu i opštu javnost o zbivanjima i novinama u oblasti obrazovanja nastupima u medijima; iznose stručna viđenja određenih problema i stanja obrazovanja u našoj zemlji; po potrebi pokreću medijske akcije oko važnih problema u obrazovanju; davanje doprinesa senzitiziranju javnosti za pitanja obrazovanja spreko obuke novinara za rad u oblasti obrazovanja i slično.

Obrazovni forum ima akcije i na Popularizovanju nauke i obrazovanja i/ili predstavljanje novih trendova u tim poljima, kroz produkciju TV serija i kroz razne medije.