Partneri

DOMAĆI PARTNERI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Članovi Obrazovnog foruma su učestvovali pri izradi jednog od najvažnijih strateških dokumenata u obrazovanju – Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020+ godine (prof. dr Ivan Ivić, kao rukovodilac tima za izradu Strategije, prof. dr Ana Pešikan kao koordinator radnih grupa za osnovno obrazovanje i opšte srednje i umetničko obrazovanje i prof. dr Ratko Jankov, kao koordinator radne grupe za obrazovanje nastavnika i dr. Slobodanka Antić kao konsultant).

PDF verzija: strategija_obrazovanja_do_2020

Odbor za obrazovanje SANU

U ranijim godinama OF je u saradnji sa Pokrajinskim pedagoškim zavodom  realizovao, između ostalog i program Kvalitet udžbenika i unapređivanje kompetencija nastavnika istorije za izbor, korišćenje, evaluaciju i stvaranje udžbenika u okviru stručnog usavršavanja nastavnika istorije.

Tim potpredsednika Vlade za praćenje Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji,

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u Novom Sadu,

COP (Centre for Education Policy)

Misija OEBS u Srbiji (kroz projekat koji finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju – Sida). Realizaciju AUN obuke za pedagoške asistente podržala je Kancelarija za ljudska i manjinska prava uz tehničku podršku Unicefa (kroz projekat koji finansira Švajcarska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – SDC) i

Matica srpska

Filozofski fakultet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,

Institut za psihologiju,

Pedagoško društvo Srbije,

Institut za pedagoška istraživanja,

Istraživačka stanica Petnica,

Centar za obrazovne politike,

Beogradska otvorena škola,

Fond za otvoreno društvo,

Evropski pokret u Srbiji,

Fondacija Centar za demokratiju,

Platoneum,

Savez učitelja Srbije,

Izdavačka kuća CLIO,

Poljoprivredni fakultet u Beogradu,

Medicinski fakultet u Beogradu,

Hemijski fakultet u Beogradu,

Biološki fakultet u Beogradu,

Fakultet dramskih umetnosti,

Univerzitet EDUCONS,

Univerzitet Metropolitan,

Fondacija Tempus,

 

STRANI PARTNERI

UNICEF , dugogdišnja saradnja na brojnim projektima AUN, AURO, MAKO, Optimalizacija mreže Skola, Učenje srpskog kao nematernjeg jezika na jugu Srbije. ŠMD, SOT, I ti se pitaš! – Participacija dece i mladih u školi i lokalnojzajednici.
Kultur kontakt Austija. Uspešna sardanja na AUN projektu od 2010. do 2014. Kompletnu obuku je dobilo 49 škola iz različitih krajeva Srbije. Predviđeno je da se do kraja  2015. godine (tokom meseca septembra/decembra) realizuje još deset bazičnih AUN seminara i  još deset supervizijskih seminara u školama koje je odabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nemačka organizacija za medjunarodnu saradnju GTZ koja radi na postizanju održivog razvoja. U pethodnim godinama ostvarili smo različite oblike saradnje sa nemačkom orgnizacijom GTZ i njihovim instruktorima. OF se pojavio kao institucija koja podržava (akreditovani su od ZUOV-a ) šest seminara koji podržavaju nastavnike stručnih srednjih škola  u realizaciji stručne nastave (ekonomski smer).   Preko ovih seminara i dalje planirane saradnje sa instruktorima GTZ postižemo da OF i AUN proširuju svoje angažovanje i u srednje stručnom obrazovanju koje je u svim našim reformama bilo najviše zapostavljeno.

CEPS (Centar for Education Policies Studies) pri Pedagoškom fakultetu Ljubljani, Of je u pregovorima oko formalizovanja saradnje. Za sada je saradnja na nivou razmene informacija, publikacija i uzajamnih poseta (jun, 2009, maj 2010).

KulturKontakt, Austria,

UNICEF,

UNESCO,

OECD,

Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,

Pakt za stabilnost za Jugoistočnu Evropu (Stability Pact for Southeast Europe),

RCC

Evropska unija (European Union),

Svetska banka (World Bank),

Fond za otvoreno društvo (Fund for an Open Society),

Savet Evrope (Council of Europe), razne fondacije,

Georg Eckart Institut za međunarodno istraživanje udžbenika (Georg Eckart Institute for International Textbook Research Braunchweig – Nemačka),

WUS Austrija,

OSCE, Organization of Security Co – operation in Europe

Pedagoški fakultet Ljubljana,

Center for Educational Policy Studies Journal Revija Centra za študij edukacijskih strategij

RETE ONG, NVO Torino-Itlia,

You test me