Članovi

Prof. dr Snežana Marinković

Pedagog, Doktor pedagogije, Redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu Prodekan za naučno-istraživački rad Član je: međunarodnog udruže …

Prof. dr Sulejman Hrnjica (1942-2014.)

Biografija i izbor važnijih radova Sulejman Hrnjica, 5.1.1942, Bugojno, BiH. Osnovnu i gimnaziju završio u Bugojnu. Osnovne studije psihologije zavr …

Dr Srđan Verbić

Fizicar, doktor fizike.   Srđan Verbić je rođen 27. maja 1970. godine u Gornjem Milanovcu. Diplomirao je teorijsku fiziku na Fizičkom fakult …

Prof. dr Ana Pešikan

Vanredni profesor Opšte psihologiju i šef Katedre za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu Oblasti interesovanja: pedаgoškа psihologij …

Jelisaveta Vilotic

Psiholog Školski psiholog-stručni saradnik, OŠ“Drinka Pavlović“ Beograd Učešće na akreditovanim programima stručnog usavršavanja Aktivno …

Doc. dr Vojislav Andrić

Vojislav V. Andric je rođen 1953. godine u Valjevu. Osnovnu školu i Valjevsku gimnaziju je završio u Valjevu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu U …

Svetlana Marojević

Savetnik u kancelariji UNICEF u Beogradu na programima obrazovanja i dečje zaštite. …

Vigor Majić

Direktor Istraživačke stanice Petnica sa raznovrsnim domaćim i međunarodnim iskustvom u domenu problema rada sa talentima, inovativnog obrazovanja …

Prof. dr Milena Dragičević-Šešić

Menadžment u kulturi i Teorije medija Predmeti: Menadžment u kulturi – osnovne akademske studije Mediji masovnih komunikacija - osnovne akademske …

Prof. dr Snežana Medić

Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu OBLASTI INTERESOVANJA I ISTRAŽIVANJA Porodično vaspitanje Obrazovanje za život u porodici Obra …

Prof. dr Stephen Quarrie

Trenutno radno mesto Gostujući profesor Poljoprivrednog fakulteta, Beograd Zaposlen na Biološkom fakultetu u Beogradu Rad u vrhunskom međunarodnom …

Prof. dr Dragica Trivić

Vanredni profesor na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i šef Katedre za nastavu hemije.            Uvela je nove …

Prof. dr Sofija Sovilj

Redovni profesorRedovan profesor na Katedri za opštu i neorgansku hemiju na Hemijskom fakultetu u Beogradu Sofija P. Sovilj, rođena Sarić diplomira …

Prof. dr Gordana Cvijić

Trenutno radno mesto MEMBERSHIPS OF SCINETIFIC SOCIETES AND BOARDS OBRAZOVANJE MENTORSTVO I ČLANSTVO U KOMISIJAMA OBJAVLJENE KNJIGE NAUČNE PUBLIKACI …

Dr Nenad Milosavić

Trenutno radno mesto IME I PREZIME: Nenad Milosavić DATUM ROĐENJA: 30. 04. 1972. MESTO ROĐENJA: Kotor, Republika Crna Gora ŠKOLSKE I AKADEMSKE KVA …

Prof. dr Vesna Poleksić

Trenutno radno mesto Redovni profesor na Katedri za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja na Poljoprivrednom fakultetu Uni …

Prof. dr. Slavča Hristov

Redovni profesor na Katedri za odgaivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Oblast istraživanja Na …

Prof. dr Ljubiša Rajić (1947-2012.)

Obrazovanje Doktor skandinavistike,Vanredni profesor za skandinavske jezike i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, Inostrani član Akadem …

Nataša Stojanović

Trenutno radno mesto Strčni saradnik u Gimnaziji „Sveti Sava“ u Beogradu Obrazovanje Filozofski fakultet, grupa za pedagogoiju, Beograd ZVANjE st …

Prof. dr Sofija Pekić-Quarrie

Šef katedre za agrobotaniku na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Uža naučna oblast Poljoprivredna botanika Oblast istraživanja Funkcionalna ana …

Prof. dr Ratko M. Jankov

Oblast naučnog interesovanja U oblasti HEMIJE PRIRODNIH PROIZVODA, radi na izolovanju, prečišćavanju i utvrđivanju strukture različitih prirodni …

Dr Slobodanka Antić

Docent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu Sadašnje profesionalno angažovanje: Koautor projekta Aktivno učenje Koauto …

Prof. dr Ivan Ivić

Doktorirao Disertacija: "Poreklo i razvoj simboličke funkcije kod dece" Univerzitet u Beogradu (Srbija), Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologij …