Aktivno učenje 2 Aktivno učenje 2 Ivan Ivić, Ana Pešikan, Slobodanka Antić Aktivno učenje 2 PDFPogledajte PDF verziju »

Aktivno učenje 2 Aktivno ucenje- engleska verzija Aktivno ucenje- engleska verzija PDFPogledajte PDF verziju »

Aktivno učenje 2 Student u središtu nastavnog procesa Student u središtu nastavnog procesa (na osnovu primene projekta Aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu) PDFPogledajte PDF verziju »

Aktivno učenje 2 Kako približiti deci prirodne nauke Kako približiti deci prirodne nauke

Aktivno učenje 2 Vodič za dobar užbenik Ivic,I.Pešikan A. I Antić,S.: Vodič za dobar užbenik (na osnovu zajedničkog proekta Instituta za psihologiju i OF o kvalitetu udzbenika).Institut za udzbenike u Braunšvajgu je doneo odluku da štampa tu knjigu na engleskom jeziku. Knjiga je dobila Nagradu grada Beograda za 2009.godinu.

Aktivno učenje 2 Vodič za dobar užbenik na madjarskom Ivic,I.Pešikan A. I Antić,S.: Vodič za dobar užbenik (na osnovu zajedničkog proekta Instituta za psihologiju i OF o kvalitetu udzbenika). na madjarskom.

Aktivno učenje 2 Obrazovanjem protiv siromaštva: analiza uticaja uvođenja prijemnog predškolskog programa u Srbiji Ivan Ivić, Ana Pešikan Obrazovanjem protiv siromaštva: analiza uticaja uvođenja pripremnog predškolskog programa u Srbiji

Aktivno učenje 2 I ti se pitaš Ana Pešikan I ti se pitaš, podsetnik o uključivanju dece i mladih u lokalne akcije za decu PDFPogledajte PDF verziju »

Aktivno učenje 2 Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ

Aktivno učenje 2 Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ engleska verzija Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ engleska verzija

Aktivno učenje 2 Modul obuke nastavnika za primenu metoda aktivnog učenja/nastave - uputstvo za voditelje seminara Ivan Ivić, Slobodanka Antić, Ana Pešikan i osnovni AURO tim Deca iz etnički marginalizovanih sredina: Modul obuke nastavnika za primenu metoda aktivnog učenja/nastave - uputstvo za voditelje seminara

Aktivno učenje 2 Aktivno učenje, priručnik za primenu aktivnih metoda nastave Ivan Ivić, Ana Pešikan, Slobodanka Janković, Svetlana Kijevčanin Aktivno učenje, priručnik za primenu aktivnih metoda nastave/učenja PDFPogledajte PDF verziju »

Aktivno učenje 2 Izvestaj o evaluaciji AUN-a u Srbiji i Crnoj gori 94-2004 Izvestaj o evaluaciji AUN-a u Srbiji i Crnoj gori 94-2004

Aktivno učenje 2 Izvestaj o evaluaciji AUN-a u Srbiji i Crnoj gori 94-2004- engleska verzija Izvestaj o evaluaciji AUN-a u Srbiji i Crnoj gori 94-2004- engleska verzija