Plenarno predavanje prof. dr Ivana Ivića na temu „Čovek kao animal symbolicum: novi uvidi”

Prof. dr Ivan Ivić je 1 .juna 2012. godine na 60. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije u održao plenarno pedavanje na temu” Čovek kao animal symbolicum: novi uvid”