Drugi seminar AUN u organizaciji OSCE BiH

U Sarajevu su od 22.do 24.03.2012. članovi Obrazovnog foruma: prof. dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan i mr Slobodanka Antić održali drugi po redu bazični seminar AUN za nastavnike iz različitih regiona BiH.