Aktuelna pitanja: digitalni udžbenici

Ivić I. (2019, u štampi), Štampani i digitalni udžbenici, A. Pešikan i J. Stevanović (Ur.) “Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba”.  Štampani i digitalni udzbenici