Susreti Sredom 2014

24. decembar
Neformalno druženje članova i saradnika OF-a
……………………………………………………………….

26. novembar
Tema: „Promene u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i njihove posledice po obrazovanje”
Uvodničarka: Katarina Milanović, menadžer obrazovnih programa, Microsoft Srbija
Domaćin susreta: prof. dr Ivan Ivić
……………………………………………………………….

29. oktobar
Tema: „Problemi i moguća rešenja gradske kulturne politike u Beogradu”
Uvodničarka: prof. dr Vesna Đukić, redovni profesor na FDU u Beogradu
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….

24. septembar
Tema: „Obrazovna politika i sistem obrazovanja nadarenih u Srbiji ”
Uvodničar: prof. dr Ratko Jankov
Domaćin susreta: prof. dr Ivan Ivić
……………………………………………………………….

25. jun
Tema: „Jednakost pristupa visokom obrazovanju u Srbiji”
Uvodničar: prof. dr Slobodan Cvejic, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet u Beogradu
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….

30. april
Tema: „Izazovi finansiranja obrazovanja”
Uvodničar: Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, finansiranje i administraciju (FEFA)
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….

26. mart
Tema: ” „Prioriteti obrazovne politike u narednom periodu”
Uvodničar: prof. dr Radivoje Mitrović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu
Domaćin susreta: prof. dr Ivan Ivić
……………………………………………………………….

22. februar
Tema: ” Osnivanje Nacionalnog repozitorijuma za poljoprivredno obrazovanje (NARA): potencijali i otvorena pitanja.”
Uvodničar: prof. dr Vesna Poleksić, Poljoprivredni fakultet Beograd
Domaćin susreta: Slobodanka Antić
……………………………………………………………….

29. januar
Tema: “Fizičko vaspitanje danas – sutra”
Uvodničari: dr Dragoljub Višnjić, dr Snežana Radisavljević, dr Ivana Milanović i g-din Vanja Grbić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….