Susreti Sredom 2013

30. decembar

Neformalno druženje članova i saradnika OF-a
……………………………………………………………….

27. novembar
Tema: “Pametne škole za pametnu decu: Prevođenje inovativnih koncepata projektovanja škola iz Evrope u Srbiju”
Uvodničar: dr Marta Brković, arhitekta
Domaćin susreta: prof. dr Ivan Ivić
……………………………………………………………….
30. oktobar
Tema: “Evropski standardi online edukacije nastavnika za korišćenje IKT. Rezultati istraživanja u Srbiji”
Uvodničar: Vladan Stevanović, autor projekta
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….
25. septembar
Tema: “Kompetencija nastavnika i funkcionalna pismenost: postignuće budućih studenata nastavničkih fakulteta na testu razumevanja pročitanog”
Uvodničari: mr Vesna Petrović i Nenad Stevanović sa Pedagoškog fakulteta u Jagodini
Domaćin susreta: mr Slobodanka Antić
……………………………………………………………….
26. jun
Tema:Izokrenuta učionica- koncepcija i iskustva
Izokrenuta učionica (flipped classroom, inverted learning) predstavlja zanimljivu razradu ideje aktivne nastave i promene uloge nastavnika u podučavanju dece. Realizuje se tako da učenici kod kuće rade ono sto se u tradicionalnoj školi radi na času – slušaju mini predavanja koje profesor/ka snima i postavlja na youtube, a čas se koristi za vežbanja i rešavanje problemskih zadataka.
Uvodničar: Irina Damjanović, profesorka biologije u OŠ “Kreativno pero”
Domaćin susreta: Snežana Opanković, zamenik direktora i školski psiholog OŠ ” Kreativno pero”
……………………………………………………………….
29. maj
Tema:Zašto napustiti tekuću i kreirati novu tranziciju u Srbiji
Uvodničar: prof. dr Vlasta Matejić
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….
27. mart
Tema: Nastavničke kompetencije i njihovo ocenjivanje na univerzitetu
Uvodničari: prof. dr Ivan Ivić i prof. dr Ratko M. Jankov
……………………………………………………………….
27. februar
Tema: Standardi akreditacije univerziteta u vezi sa kvalitetom
Uvodničar: prof. dr Zorana Lužanin
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….
30. januar
Tema: Neočekivani rezultati na testovima znanja
Uvodničar: Srđan Verbić
Domaćin susreta: prof. dr Ratko M. Jankov
……………………………………………………………….