Susreti Sredom 2012

26. decembar
Neformalni razgovori članova i gostiju Obrazovnog foruma
……………………………………………………………….
28. novembar
Tema: Citatni karteli kao novi vid zloupotrebe u vrednovanju naučnog učinka
Uvodničar: dr Pero Šipka
Domaćin susreta: prof. dr Ratko M. Jankov
……………………………………………………………….
31. oktobar
Tema:Online učenje: novi trendovi, stare dileme
Uvodničar:dr Miloš Bajčetić
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….
29. septembar
Tema: A child’s mind: a fire to be kindled
(experiences in the UK state private education system of child-centred teaching and learning)
Uvodničar: Judy Quarrie-Roberts
Domaćini susreta:prof. dr Ana Pešikan i prof. dr Steve Quarrie
……………………………………………………………….
27. jun
Tema: Kvalifikacije i kompetencije nastavnika potrebne za sprovođenje promena u obrazovnom sistemu u Srbiji
Uvodničar: Jasmina Čekić- Marković, zamenica direktora Centra za obrazovne politike- COP
Domaćin susreta:mr Slobodanka Antić
……………………………………………………………….
30. maj
Tema: Inflacija diploma: pogled sociologije obrazovanja
Uvodničar: prof. dr Mirko Filipović, docent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
Domaćin susreta: mr Slobodanka Antić
……………………………………………………………….
9. maj
Tema: Finansiranje visokog obrazovanja
Uvodničar: prof. dr Miloš Nedeljković, Mašinski fakultet ,Beograd
Domaćin susreta: prof. dr Ivan Ivić
……………………………………………………………….
28. mart
Tema: Koncepcija mature: mogućnosti i rizici
Uvodničari: prof. dr Ana Pešikan i prof. dr Ivan Ivić
Domaćin susreta: mr Slobodanka Antić
……………………………………………………………….
29. februar
Tema: Internest – šifra nove kulture učenja
Uvodničar: Zoran Hamović, vlasnik, glavni urednik i direktor izdavačke kuće CLIO
Domaćin susreta: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….
25. januar
Tema: Osiguranje kvaliteta – prakticni pogled iz ugla privatne skole
Uvodničar je Snežana Opanković, pomoćnik direktora i školski psiholog OŠ ”Kreativno pero”
……………………………………………………………….