Susreti Sredom 2008

30 decembar
Neformalni razgovori članova i gostiju Obrazovnog foruma
……………………………………………………………….
26. novembar
Održavanje kreativnosti u obrazovanju kroz dramske veštine – Maintaining creativity in eduction thorugh drama skills
Uvodna reč: Paul Murray
……………………………………………………………….
29. oktobar
Kako naučne ideje mogu da uzdrmaju svet i posledice toga na obrazovanje: obeležavanje 2009. kao godine Darvina
Uvodna reč: Nikola Tucić i Biljana Stojković
……………………………………………………………….
24. septembar
Inkluzija kao pedagoški i humanistički izazov
Uvodna reč: prof. dr Sulejman Hrnjica
………………………………………………………………..
25. jun
Kontinuirana edukacija i filozofija nauke
uvodna diskusija: dr Milan Ćirković, domaćin Susreta: Aleksandar Obradović
……………………………………………………………….
11. jun
Kakva nam je metodološka kultura?
U kojoj meri naša škola uvodi učenike u naučno mišljenje – jedan primer iz arheologije
uvodničar: dr Sofija Stefanović, arheolog (Filozofski fakultet, Beograd)
……………………………………………………………….
26. mart
E- learning ili I – learning:
upotreba ITC tehnologija u visokom obrazovanju
uvodna diskusija: dr Miloš Bajčetić(Medicinski fakultet, Beograd),
domaćin: prof. dr Sofija Pekić
……………………………………………………………….
27. februar
Računar u školskoj učionici (e-testovi i ostale primene)
uvodna diskusija: Srđan Verbić, domaćin: mr Slobodanka Antić
………………………………………………………………..
30. januar
Suočavanje sa zabludama učenika – izazov za reforme obrazovnog procesa
uvodna diskusija: mr Slobodanka Antić, domaćin: prof. dr Ana Pešikan
……………………………………………………………….