Stari projekti

 1. Sveobuhvatna analiza osnovnog obrazovanja u SRJ

  • Optimalizacija mreže škola u Srbiji

   UNICEF, Ministarstvo prosvete Srbije

   Naručilac projekta je Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. Cilj projekta je izrada detaljne studije koja će prezentovati nekoliko konkretnih šema optimalizacije mreže škola. Optimalizacija se vrši kako po ekonomskim tako i po pedagoškim parametrima, a usaglašena je sa sadašnjim stanjem, projektovanim ciljevima, geografskim prostorom, razvojem putne mreže, distribucijom školske populacije, regionalnim specifičnostima, itd. Projekt se izvodi korišćenjem GIS softvera, a krajnja optimalizacija će biti rađena na super-računaru Instituta za fiziku. Projekat koordinira rad stručnjaka koji se bave računarskim modeliranjem optimalizacije mreža, kao i šireg tim obrazovnih i ekonomskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva

  • Optimalizacija mreže škola u opštini Sjenica
 2. Nukleus promena – Razvijanje strateških kompetencija nastavnika u srednjim stručnim školama (Srbija i Crgna Gora)

 3. Reforma procesa učenja/nastave u srednjim stručnim školama

 4. Razvijanje novog koncepta prijemnog ispita za srednje škole

  NOVI KONCEPT PRIJEMNIH ISPITA

  U dogovoru sa Ministarstvom je razrađena strategija nove vrste ispita koji služe za odabir đaka za srednje škole. Pored ovoga je izvršena detaljan razrada strategije etapne promene postojećeg sistema prijemnih ispita u novi sistem. Novi koncept podrazumeva mnoge promene – jedna od vidljivijih je ta da će ispiti prerasti u eksterne završne ispite za osnovne škole, a koje će polagati svi učenici završne godine osnovne škole. Novi koncept ispita će omogućiti ravnopravan tretman svih učenika pri upisu u srednje škole, ali će za posledicu imati i mogućnost praćenja kvaliteta rada osnovnih škola i pojedinih nastavnika.

 5. Odliv mogzova akademaca u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Jugoslaviji (Braindrain)

  • OF, UNESCO, rukovodilac projekta dr Aleksandar Bogojević

  • Odliv mozgova je proces karakterističan kako za Srbiju tako i za region Jugoistočne Evrope. Projekta je zamišljen sa idejom da se ravijaju veze zemalja ovog regiona sa mladim stručnjacija koji su ga napustili uglavnom tokom devesetih godina.

 6. Osiguranje kvaliteta udžbenika: novi koncept udžbenika i mehanizmi obezbeđivanja tog kvaliteta

 7. Razvijanje osnovnih standarda za udžbenike

 8. Osiguranje kvaliteta udžbenika: Analiza nove generacije crnogorskih udžbenika za reformisana razrede (finasirano od strane Centra za udžbenike iz Podgorice)

 9. Aktivno učenje/nastava u radu sa decom iz marginalizovanih grupa u prirucniku

  • Modul za romsku decu AURO
 10. Aktivno učenje/nastava u malim i kombinovanim odeljenjima MAKOu prirucniku

 11. Slika nauke u štampanim medijima u Srbiji u 2007. (za Ministarstvo nauke Srbije)

 12. Izdavanje časopisa: Perspektive obrazovanja

  • Perspektive obrazovanja
  • Stručni časopis, namenjen nastavnicima. Za vreme izlaženja besplatno distribuiran školama. Elektronsko izdanje, br. 1, decembar 2000.
 13. Evaluacija obrazovnih programa i aktivnosti Istraživačke stanice Petnica (za IS “Petnica”)

 14. Naučno-popularna TV serija – Beskraj

  UNICEF, RTS, Institut za fiziku,Istraživačka stanica Petnica, producentska kuća Revision

  Seriju čini deset polučasovnih epizoda koje imaju za cilj da oslikaju veličanstvo i lepotu prirode i života; prikažu nauku kao uzbudljivu misaonu avanturu i jedinstveno dostignuće celog čovečanstva; razbiju predrasudu da je nauka teška, dosadna i razumljiva samo stručnjacima. Autor serije želi da zarazi gledaoce svojim ličnim optimizmom u sagledavanju krajnjih ljudskih mogućnosti. Pored serije projekt predviđa stvaranje VHS i CD izdanja serije, prateće knjige, kao i interaktivnog web sajta. Između ostalog, cilj je da se obezbedi finansiranje koji bi omogućilo otkup jednog dela tiraža knjige i CD/VHS izdanja koji bi bili podeljeni školskim bibliotekama/mediotekama kao i pojedinim nastavnicima i učenicima. Web izdanje bi poslužilo kao okosnica za stvaranje sličnih projekata vezanih za učenje na daljinu.

  Autor i narator: dr Aleksandar Bogojević, Obrazovni forum, RTS, Institut za fiziku, IS ”Petnica”, Revision