Udžbenici istorije

Kvalitet udžbenika i unapređivanje kompetencija nastavnika istorije za izbor, korišćenje, evaluaciju i stvaranje udžbenika.

Program je namenjen, prevashodno, nastavnicima istorije i srodnih disciplina (geografija) i to na osnovnoškolskom, ali i srednjoškolskom nivou.

Cilj programa je unapređivanje kompetencija nastavnika za korišćenje, izbor, evaluaciju i stvaranje udžbenika, a neke od tema koje se obrađuju su:

  • Udžbenik i njegova uloga u nastavnom procesu (šta je udžbenik, kome je namenjen)

  • Kvalitet udžbenika, parametri kvaliteta i standardi kvaliteta

  • Korišćenje standarda kvaliteta udžbenika pri kompetentnom biranju udžbenika (praktične vežbe)

Korišćenje udžbeničkog teksta u nastavnom procesu:

Ciljevi:

  • Definisanje osnovnih problema kvaliteta udžbenika, sa svim konsekvencama za državne organe koji bi trebalo da obezbede zakonodavne, organizacione, finansijske i institucionalne okvire za stvaranje mehanizama kontrole kvaliteta udžbenika

  • Definisanje nacionalnih opštih standarda kvaliteta udžbenika razrađeni i definisani osnovni problemi teorije udžbenika, ključni parametri kvaliteta udžbenika, tipologija udžbenika i posledično implikacije tih određenja na politiku izdavanja udžbenika analizirana veza kvaliteta udžbenika i opšte politike stvaranja, proizvodnje, upotrebe i evaluacije udžbenika razvijeni i definisani opšti standardi kvaliteta udžbenika razvijen program obuke nastavnika za korišćenje, izbor, evaluaciju i stvaranje udžbenika

Buduće aktivnosti u projektu kao celini (diskusija o načinima daljeg razvoja programa i diseminacije rezultata rada, pravljenje inicijalne grupe nastavnika za stvaranje udžbeničkih materijala)