Seoski obrazovni turizam

Projekat se realizuje u saradnji sa Unicefom, Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj iSvetskom turističkom organizacijom.

Važan aspekt projekta je Razvoj Master plana za održivi seoski turizam u Srbiji koji uključuje obrazovni seoski turizam. Seoski obrazovni turizam (SOT) ima za cilj mobilisanje specifičnih prirodnih, materijalnih i ljudskih resursa u seoskim sredinama. To uključuje mobilisanje kapaciteta seoskih porodica (seoskih domaćinstava), jačanje položaja malih seoskih škola kroz primenu koncepcije proširene delatnosti škola (škola kao multifunkcionalni centar u lokalnoj zajednici), investiranje u bogatiju i raznovrsniju ponudu seoskog turizma, kao i razvoj različitih modela aktivnog učenja u vanškolskom kontekstu.

Ovo bi, s jedne strane, moglo dovesti do razvoja sela preko diversifikacije turističkih i privrednih aktivnosti u seoskim područjima RS, a sa druge strane, do popravljanja položaja seoske dece i omladine i kvaliteta njihovog obrazovanja ali i podizanja akademskih, obrazovnih i životnih kompetencija sve dece i omladine (budućih građana RS) preko podizanja kvaliteta različitih vidova vanškolskog učenja (npr. rekreativne nastave, nastave u prirodi i slično).

Poznavanje i zaštita životne sredine (pored poznavanja stranih jezika i informacionih tehnologija) jeste među nacionalnim prioritetima u obrazovanju evropskih i drugih zemalja i mnogi ih izdvajaju u bazične principe školovanja (cross cutting issues).

Zakon o osnovnom obrazovanju obavezuje škole da učenicima ponude vanškolske aktivnosti (nastava u prirodi, rekreativna nastava, ekskurzije) tokom njihovog obaveznog školovanja. Vanškolske aktivnosti su deo obaveznog godišnjeg plana rada svih škola i jedan od indikatora kvaliteta u obrazovanju. S druge strane, deca ih pohađaju dobrovoljno uz dopuštenje i finansiranje od strane roditelja. Ova specifična pozicija vanškolskih aktivnosti (da su i obavezne i dobrovoljne) omogućuje da se ulože posebni napori da se poveća broj dece koja učestvuju u vanškolskim aktivnostima i da se angažuju raznovrsni potencijali u Srbiji koji mogu da obezbede i jeftin (pristupačan) i obrazovno efikasan i održivi SOT.

Glavna uloga OF je da inicira seoski obrazovni turizam: da se prostorni, prirodni, kulturni i ljudski resursi seoskih škola i okolnih seoskih sredina mobilišu u cilju pružanja specifičnih obrazovnih usluga.

OF je definisao tri oblika obrazovne ponude (seoska škola kao centar obrazovnog tutizma, obrazovna farma, centri za obrazovanje i rekreaciju u seoskim sredinama), definisao je pravce razvoja tih oblika i uslove za konkurs za tender za razvoj tih modela obrazovnog turizma).

Predlozi OF su ušli u master plan razvoja turizma u Srbiji.Očekuje se probna primena tih modela u četriri regiona Srbije.