PROJEKAT CroCooS

CroCoos (Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving project) je evropski projekat koji se bavi osipanjem učenika, tj. razvojem sistema za rano otkrivanje i praćenje učenika koji su u riziku da napuste školu pre njenog završetka. Projekat se realizuje u periodu od 2014 – 2017. godine u pet evropskih zemalja. U okviru projekta, planirano je da se razvijena metodologija za rano otkrivanje učenika u riziku od osipanja (EWS – early warning system) probno primeni u Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji, a partnerske zemlje koje služe kao primeri dobre prakse su Danska i Holandija.

Prerano učeničko napuštanje školovanja (osipanje učenika) je veoma aktuelan i kompleksan problem. On nije samo obrazovni već šire društveni problem. Preko sprečavanja osipanja učenika iz škole utiče se na smanjenje siromaštva i povećanje socijalne inkluzije u zemlji, što su važna pitanja kako za pojedinca i njegovu porodicu, tako i za ekonomski razvoj zemlje.

O CroCooS projektu u Srbiji

Nosilac projekta u Srbiji je ekspertska organizacija Obrazovni Forum.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji podržava ovaj projekat  kao deo širih akcija koje preduzima povodom rešavanja problema preranog napuštanja školovanja.

Fokus projekta je na srednjim poljoprivrednim školama. Dva mentora kontinuirano rade sa školskim timovima na probnoj primeni ovog sistema od septembra 2015. godine u sledećim školama:

1. Poljoprivredna škola sa domom učenika ’’Ljubo Mićić’’, Požega

Pozega

2. Poljoprivredna skola sa domom ucenika ,, Sonja Marinkovic,, Požarevac

Pozarevac

3. Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin

Zrenjanin

4. Srednja poljoprivredno-prehrambena škola Sombor

Sombor

5Srednja poljoprivredno prehrambena škola “Stevan Petrović Brile”, Ruma

Kroz razvoj ovog projekta u odabranim školama, radi se na uspostavljanju i jačanju saradnje kako škole i lokalne zajednice, tako i međusektorske saradnje između obrazovanja, socijalne brige, zdravstva, zapošljavanja i pravosuđa. Pored direktnih rezultata projekta (kao što su razvijen sistem za rano detektovanje učenika koji su u riziku, elektronski priručnik za stručnjake koji se bave ovim pitanjem), važno je i povezivanje rezultata ovog projekta sa drugim merama koje Ministarstvo prosvete i nauke u Srbiji preduzima na sprečavanju i rešavanju problema preranog napuštanja školovanja na šta je takođe usmeren rad Obrazovnog foruma.