I ti se pitaš

I ti se pitaš! – Participacija dece i mladih u školi i lokalnoj zajednici

Ciljevi programa:

Opšti: Podsticanje participativnog pristupa u radu sa mladima, tj. veće uključivanje mladih u aktivnosti koje se na njih odnose (a koje su u skladu sa njihovim znanjem i iskustvom)

Specifični:

 • osvešćivanje odraslih o potrebi uključivanja mladih u rešavanje problema koji se na njih odnose, da osveste vlastite stavove (posebno stereotipe i predrasude) o učešću dece i mladih u procesima donošenja odluka

 • obuka odraslih šta je to participacija i koji su kriterijumi prave participacije, uz prepoznavanje manipulacije

 • da polaznici seminara osveste različite vidove vlastitog i tuđeg ponašanja (da ne prave tipične greške) koje dovode do pasiviziranja mladih i njihovog isključivanja iz procesa koji se na njih odnose

 • unapređivanje saradnje mladih i odraslih na realizaciji zajedničkih planova i aktivnosti

 • da se deca i mladi pripremaju da budu aktivni, participativni i odgovorni građani

 • povezivanje svih koji su uključeni u procese participiranja mladih: Nastavnici, predstavnici Saveta roditelja i lokalne zajednice, uočavanje medjusobne povezanosti i saradnje u cilju kvalitetnijeg rada

 • poboljšanje atmosfere, tj. stvaranje uslova za saradnju i medjusobno uvašavanje, kroz podelu odgovornosti i partnerskog funkcionisanja.

Program je namenjen Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, posebno odeljenjskim starešinama i nastavnicima koji predaju građansko vaspitanje, osobama iz opština i lokalnih zajednica koje se bave problemima mladih i članovima Saveta roditelja škola.

Program obuhvata sledeće teme:

 • Upoznavanje karakteristika adolescentnog uzrasta, isticanje specifičnosti ovog uzrasta – rad idividualni, u malim grupama i zajednička diskusija

 • Pojam participacije: od pseudo-učestvovanja do prave participacije (analiza različitih situacija participacije mladih, uočavanje kriterijuma prave participacije) – rad u malim grupama i zajednička diskusija

 • Analiza argumenata koji govore u prilog i protiv participacije mladih, kao i uslova u kojma se participacija odvija – rad individualni, u malim grupama i zajednička diskusija

 • Analiza različitih modela ponašanja odraslih i mladih, koji mogu da opstruiraju pravu participaciju. Zajedničko definisanje “kritičnih tačaka” – rad u malim grupama i zajednička diskusija

 • Rad na konkretnim primerima škole i lokalne sredine u kojoj se obuka vrši

 • Učestvovanje dece i mladih u nastavnom procesu – rad u malim grupama i zajednička diskusija

 • Značaj i uloga odraslih(roditelja i članova lokalne zajednice) u podršci i pospešivanju učešća mladih