AURO

Ciljevi programa: da pomogne nastavnicima u radu sa romskom decom, da pomogne u poboljšavanju položaja romskog deteta u školi, da se oni zadrže u školi i ostvare standardna kvalitetna postignuća. Opširnije o temama, trajanju programa.

U okviru programa AURO nastao je priručnik Deca iz etnički marginalizovanih sredina: Modul obuke nastavnika za primenu metoda Aktivnog učenja/nastave – uputstvo za voditelje seminara.