Aktuelni projekti

PROJEKAT  RIMSO

Obrazovni forum i Moodle mreža Srbije uz finansijsku podršku Evropske Fondacije za obuku (ETF), realizuju međunarodni projekat Razvoj instruktivnih materijala za stručno obrazovanje (RIMSO). Cilj projekta je jačanje kompetencija nastavnika srednjih stručnih škola za izbor, ocenjivanje, upotrebu i izradu nastavnih materijala. Projekat je utemeljen na značaju kvlaitetnih instruktivnih materijala za efikasnu nastavu i učenje i, s druge strane,  uvidom u situaciju u srednjim stručnim školama u kojima mnogi profili nisu pokriveni odgovarajućim udžbenicima i instruktivnim materijalima.

Program RIMSO okuplja zainteresovane nastavnike u projektnu zajednicu u kojoj će kroz obuku i zajednički rad razvijati i usavršavati sledeće kompetencije: zasnovanu procenu i izbor kvalitetnih instruktivnih materijala (uključujući i onlajn izdanja), njihovo prilagođavanje i efikasnu upotrebu u nastavnom procesu, kao i pravljenje novih kvalitetnih nastavnih materijala prema savremenim zahtevima i standardima. Na osnovu obuke i iskustva iz zajedničkog rada, nastavnici iz projektne zajednice biće uključeni u izradu vodiča za nastavnike, koji bi se bavio ovim pitanjima, i u formulisanjepreporuka za donosioce obrazovne politike u pogledu izrade i upotrebe instruktivnih materijala, posebno imajući u vidu realne probleme i potrebe nastavnika u srednjim stručnim školama.

Projekat će trajati  8 meseci i pošto se odaberu zainteresovani nastavnici i formira projektna zajednica, obuhvatiće aktivnosti u nekoliko faza:

  • Prva faza: Obuka nastavnika. Predviđene su dve obuke koje ukupno traju 4 dana: Savremena nastava, učenje i instruktivni materijali koji je podržavaju (22-23. april 2016.); i Napredna primena Mudla i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i alata u nastavnom procesu (6-7.maj 2016.).
  • Druga faza: Izrada nastavnih materijala. Nastavnici će u timovima (od 3 do 5 kolega) praviti zajedničke instruktivne materijale za određene predmete, potom ih predstaviti kolegama u projektnoj zajednici, gde će se o njima diskutovati i dobiti povratna informacija za njihovo unapređivanje.
  • Treća faza projekta: Izrada vodiča za izbor, procenu, primenu i izradu nastavnih materijala i preporuka za Ministarstvo prosvete i donosioce odluka. U ovoj fazi nastavnici će isprobati u praksi nove instruktivne materijale koje su izradili. Na osnovu tih iskustava, prethodne obuke, razmena i zajedničkih diskusija u projektnoj zajednici izradiće se vodič za druge nastavnike i napraviće se preporuke za nosioce obrazovne politike u domenu instruktivnih materijala i udžbenika. Nastavnici će tako imati priliku da ukažu nadležnima na vrstu pomoći koja im je potrebna za unapređivanje svakodnevne prakse u ovom domenu.

Projekat je sad u fazi selekcije nastavnika elektro-inženjerske struke iz Niša i okoline. Druga grupa nastavnika, biće iz Pančeva, odnosno iz Tehničke škole u kojoj ima više različitih profila.

PROJEKAT CroCooS

CroCoos (Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving project) je evropski projekat koji se bavi osipanjem učenika, tj. razvojem sistema za rano otkrivanje i praćenje učenika koji su u riziku da napuste školu pre njenog završetka. Projekat se realizuje u periodu od 2014-2017. godine u pet evropskih zemalja. Nosilac projekta u Srbiji je ekspertska organizacija Obrazovni forum. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji podržava ovaj projekat  kao deo širih akcija koje preduzima povodom rešavanja problema preranog napuštanja školovanja.
 Fokus projekta je na srednjim poljoprivrednim školama. Izabrano je pet škola u kojima će se u toku godinu dana raditi na primeni sistema za rano otkrivanje i praćenje osipanja učenika.

Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom (CaSA)

Projekat predviđa stvaranje Nacionalnog Repozitorijuma za poljoprivredno obrazovanje NaRA (National Repository for Agricultural Education)
Pripada grupi Tempus projekata Strukturnih mera. Kroz projekat će biti obučeni nastavnici 5 Srpskih Univerziteta koji će kreirati kurseve za inovaciju znanja i profesionalno usavršavanje (LLL) nastavnika srednjih poljoprivrednih škola i savetodvaca poljoprivredne stručne službe. Kursevi i to i klasični i online (e-learning) će biti na raspolaganju u nacionalnom repozitorijumu NaRA lociranom na Univerzitetu u Beogradu.

Aktivno učenje – primena metoda aktivnog učenja/nastave (AUN)

Projekat Aktivno učenje – primena metoda aktivnog učenja/nastave (AUN) razvija se u Srbiji i Crnoj Gori (Jugoslaviji) od 1994.god. Razradio ga je tim u sastavu: prof. Ivan Ivić, Ana Pešikan, Slobodanka Antić i Svetlana Kijevčanin[1], a nosioci aktivnosti projekta su Institut za psihologiju, UNICEF – Kancelarija u Beogradu (finansiranje projekta), Ministarstvo prosvete Srbije, Ministarstvo za prosvjetu i nauku Crne Gore (organizacija rada projekta po školama) i Obrazovni forum. Od 2000. godine program je bio primenjivan i u školama u Gruziji.

Seoski obrazovni turizam

Važan aspekt projekta je Razvoj Master plana za održivi seoski turizam u Srbiji koji uključuje obrazovni seoski turizam. Seoski obrazovni turizam (SOT) ima za cilj mobilisanje specifičnih prirodnih, materijalnih i ljudskih resursa u seoskim sredinama. To uključuje mobilisanje kapaciteta seoskih porodica (seoskih domaćinstava), jačanje položaja malih seoskih škola kroz primenu koncepcije proširene delatnosti škola (škola kao multifunkcionalni centar u lokalnoj zajednici), investiranje u bogatiju i raznovrsniju ponudu seoskog turizma, kao i razvoj različitih modela aktivnog učenja u vanškolskom kontekstu.

Škola po meri deteta

Projekat Škola po meri deteta je deo globalnog programa Unicefa koji se primenjuje u mnogim zemljama. U projektu Škola po meri deteta sažimaju se sve aktivnosti Unicefa u oblasti obrazovanja: s jedne strane, zalaganje za kvalitetno obrazovanje za svu decu bez izuzetka. A s druge strane, zalaganje za univerzalna prava deteta.

Učenje srpskog kao nematernjeg jezika na jugu Srbije

Korisnici projekta su učenici, s obzirom da se projekat prvenstveno bavi stvaranjem okruženja koje će im obezbediti uslove kvalitetno učenje srpskog jezika i time im povećati šanse za dalje školovanje, zapošljavanje i uspeh i razvijanje njihovih punih potencijala. Neposredni korisnici i učesnici projekta su lokalne sredine i škole, odnosno prevashodno nastavnici, direktori, stručna služba. Škole bi izašle u susret roditeljima i učenicima jer bi se u nastavi srpskog kao nematernjeg vodilo računa o specifičnim potrebama učenika u njihovim lokalnim sredinama.

I ti se pitaš! – Participacija dece i mladih u školi i lokalnoj zajednici

Podsticanje participativnog pristupa u radu sa mladima, tj. veće uključivanje mladih u aktivnosti koje se na njih odnose (a koje su u skladu sa njihovim znanjem i iskustvom).

AUN na Univerzitetu

Predmet ovog projekta je unapređivanje kvaliteta i efikasnosti univerzitetske nastave kroz uvođenje principa i metoda aktivnog učenja/nastave.

Udžbenici istorije

Kvalitet udžbenika i unapređivanje kompetencija nastavnika istorije za izbor, korišćenje, evaluaciju i stvaranje udžbenika. Program je namenjen, prevashodno, nastavnicima istorije i srodnih disciplina (geografija) i to na osnovnoškolskom, ali i srednjoškolskom nivou.

AURO

Ciljevi programa: da pomogne nastavnicima u radu sa romskom decom, da pomogne u poboljšavanju položaja romskog deteta u školi, da se oni zadrže u školi i ostvare standardna kvalitetna postignuća. Opširnije o temama, trajanju programa.