U junu 2022. završen zajednički projekat Obrazovnog foruma i Europian Training Fondation (ETF) “Inovacije u obrazovanju”

Obrazovni forum je u saradnji sa Europian Training Fondation (ETF) realizovao 2021-2022. godine projekat pod naslovom “Inovacije u obrazovanju” (Creating New Learning initiative (CNL).

ETF ima višegodišnju stratešku posvećenost razvoju i razmeni znanja o inovacijama u nastavi u srednjem stručnom obrazovanju. Ovaj je međunarodni projekat, a OF je partnerska organizacija za Srbiju.

Opšti cilj projekta je da olakša razmenu znanja u vezi sa uvođenjem kooperativne, autentične i personalizovane nastave i učenja u izabranim srednjim stručnim školama kroz stručno usavršavanje nastavnika za inovativnu nastavu/učenje. Dodatno, cilj projekta je da se razvije model obuke nastavnika srednjih stručnih škola za primenu inovativne nastave.

U toku 2021.  Slobodanka Antić, Ana Pešikan I Nataša Zečević (ispred OF) su koncipirale, planirale, pripremile i potom realizovale obuku. Zbog epidemiliške situacije, obuka je realizovana online. U pet sinhronih i 5 asinhronih sesija, nastavnici pet odabranih srednjih stručnih škola u ​​Srbiji  su obučavani u osnovama inovatinvne nastave ali i kako da osmisle projekat za inovativnu nastavu/učenje za svoj predmet ili školu.  U projektu su učestvovali nastavnici sledećih škola:

  • Vazduhoplovne akademije, Beograd
  • Ugostiteljsko turističke škole sa domom učenika, Vrnjačka Banja
  • Tehničke škole, Požega
  • Tehničke škole, Vlasotince
  • Tehničke škole, Užice

Kao dodatna aktivnost ovog projekta autori (Ana Pešikan i Slobodanka Antić) su pisale blog koji je vidljiv na zajedničkoj platformi projekta Open space, pa su aktivnosti na projektu postale vidljive i šire.

Projekat je nastavljen i u 2022. godini (priključila i Hemijsko-medicinska škola Vršac) gde su tokom drugog polugodišta nastavnici škola realizovali isplanirane projekte.

Timu Obrazovnog foruma su se priključile i Nataša Stojanović i Biljana Radosavljević, stručnjaci za inovativnu nastavu u praksi i među najiskusnijim AUN instruktorima.

Nataša Stojanovič, Nataša Zečević i Biljana Radosavljević su u ovoj fazi projekta bile u ulozi mentora za pojedine školske timove nastavnika i davale su podršku tokom celog procesa do kraja juna 2022. kada je projekat “Inovacije u obrazovanju” i završen.