Supervizijski seminari AUN u organizaciji Misije OSCE BiH

U Sarajevu su od 23.do 26. aprila 2012. godine održana dva supervizijska AUN seminara u organizaciji Misije OSCE BiH za polaznike koji su prošli bazični seminar u decembru 2011. i martu 2012. godine.