Seminari AUN u saradnji sa KulturKontakt, Austrija

U novembru, decembru 2011. i februaru 2012.g realizovano je 7 bazičnih i 7 supervizijskih seminara AUN u saradnji sa KulturKontakt, Austrija, koji obezbeđuje sredstva za ovaj projekt, uz predhodno održane konsultacije sa Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije. Kriterijum za izbor ovih škola je da se nalaze u opštinama koje zbog teške ekonomske situacije nisu u mogućnosti da finansijski pomognu škole u stručnom usavršavanju nastavnika. Seminari su održani u sledećim opštinama: Lakovac, Knjaževac, Plandište, Žitište, Ub, Vranje i Bujanovac.