Seminar za AUN i instruktore

Na Paliću je od 09.09.-11.09.2011. godine održan konsultativni instruktoriski seminar za 54 instruktora Aktivnog ućenja/nastave. Osnovni cilj seminara je bio razmena informacija u proteklom periodu, ojačavanje mreže instruktora i upoznavanje sa novim strateškim obrzovnim dokumentima (Pravci razvoja obrazovanja u RS do 2020 i Strategije razvoja osnovnog obrazovanja do 2020.)