Seminar u organizaciji OSCE BiH

U organizaciji OSCE BiH u Sarajevu od 14-16. juna 2011. prof.dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan i mr Slobodanka Antić održali seminar: „Učenik i istorija: osnovni psihološko-pedagoški problemi i načini za njihovo rešavanje“ za odabrane učesnike iz „Komiteta za reformu nastave istorije u Bosni i Hercegovini“. Osnovni zadatak ovog seminara je pružanje psihološko, pedagoške i metodičke pomoći kolegama koji imaju zadatak da formulišu ishode i standarde zajedničkih osnova u nastavi istorije za svaki razred osnovne škole (VI, VII, VIII i IX razred). Kao preduslov i dobra podrška na početku tog posla bila je obuka u osnovnim pojmovima psihologije nastave i učenja, psihologije nastave istorije, razvojne psihologije i evaluacije procesa učenja.