Sastanak konzorcijuma partnera na CroCooS projektu

Obrazovni forum je od 3. do 4. juna 2016. godine bio organizator sastanaka konzorcijuma partnera na CroCooS projektu.

Na sastanku su se razmatrali dosadašnji rezultati projekta u svima trima zemljama u kojima se sprovodi probno istraživanje i diskutovali budući pravci i merenja uticaja projekta.

Zaključeno je da su škole koje učestvuju u projektu napravile značajne pomake u uspostavljanju sistema za rano otkrivanje učenika koji su u riziku od napuštanja školovanja te da je međuresorna saradnja polje u kom bi trebalo da se kreće njihov budući rad.

IMG_20160603_144816 IMG_20160603_144757

20160603_101037 20160603_100031

20160603_101107 20160603_100019