Regionalni program za obuku nastavnika u Tirani

Na skupu Regionalni program za obuku nastavnika u Tirani u januaru 2015. dr Slobodanka Antić je pisala izvestaj i održala uvodno predavanje EU podrška razvoju obrazovanja kod nas i u regionu: izazovi i dileme.

U radu konferencije su učestvovali i dr Ana Pešikan, dr Ratko M. Jankov i dr Dagica Trivić.