Realizacija projekta Aktivno učenje u inkluzivnom obrazovnom okruženju

Tim stručnjaka Obrazovnog foruma u toku 2012. realizuje projekat Aktivno učenje u inkluzivnom obrazovnom okruženju uz finansijsku podršku zajedničkog programa UN na jugu Srbije – PBILD (“Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj”), podršku UNICEF kancelarije u Beogradu i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Od kako je u ZOSOV uvedena inkluzija u smislu širokog obuhvata dece kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju u redovne škole, stvorena je zakonska osnova za inkluzivnu praksu. Koncepcija inkluzije koja je ugrađena u ZOSOV (kao i u ovaj projekat) podrazumeva da potrebe za dodatnom podrškom u obrazovanju imaju ne samo deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, nego i deca sa teškoćama u učenju kao i deca iz sociokulturno depriviranih uslova. Dosadašnje procene govore o velikom broju prepreka, problema, nesigurnosti onih aktera koji bi trebalo da realizuju ili budu podrška procesu inkluzivnog obrazovanja.
Cilj projekta je da unapredi realizaciju inkluzivnog obrazovanja u školama Pčinjskog i Jablaničkog okruga kroz podršku nastavnicima za unapređenje kompetencija (obuka za aktivno učenje u inkluzivnom obrazovnom okruženju) i kroz unapređenje uslova u školama za realizaciju inkluzivnog obrazovanja (manji građevinski radovi u školi i manje nabavke asistivne tehnologije). Projektom su obuhvaćene opštine Preševo, Medveđa, Bosilegrad, Vlasotince, Trgovište, Bujanovac, Lebane,Vladičin Han, Surdulica, Bojnik, Leskovac, Crna Trava i Vranje, koje karakteriše mešoviti etnički sastav (srpsko, albansko, romsko i drugo etničko stanovništvo), značajno lošiji ekonomski status u odnosu na ostale regione Srbije kao i otvorena i prikrivena politička nestabilnost.
U okvriru prve faze projekta, koja se završava sa početkom nove školske godine (2012/13.) izvedeno je istraživanje sa ciljem da se proceni stanje inkluzivnog obrazovanja na jugu Srbije, utvrde ključni problemi i formulišu prioriteti podrške inkluziji koji se mogu ostvariti kroz ovaj ili druge projekte. Utvrđeni su problemi: u vođenju evidencije dece kojoj je potrebna dodatna podrška, planiranju i praćenju njihove uključenosti, uključenosti roditelja, protoku informacija relevantnih za inkluzivno obrazovanje u lokalnoj zajednici, primenljivosti dosadašnjih obuka nastavnika za inkluzivno obrazovanje, brojni specifični problemi sa obuhvatom i osipanjem dece iz osnovne škole i slično.
U okviru prve faze izabrano je 13 škola iz 13 opština u kojima su realizovani mali građevinski radovi koji bi trebalo da poboljšaju uslove u kojima se realizuje inkluzija. U većini škola su napravljene rampe po potrebnim standardima i adaptiran po jedan toalet za potrebe osoba sa invaliditetom. U svakoj školi su realizovani oni radovi koji su za tu školu bili najpotrebniji.
Druga faza projekta biće usmerena na jačanje kompetencija nastavnika. Koncipiran je modul za primenu aktivnog učenja u inkluzivnom okruženju. Biće ralizovano 13 promotivnih jednodnevnih seminara koji će okupiti ne samo nastavnike nego i druge važne aktere podrške inkluzivnom obrazovanju (roditelje, direktore, predstavnike lokalne samouprave). U četiri škole će se realizovati obimnija obuka kroz seminare bazičnog i naprednog nivoa za primenu Aktivnog učenja u inkluzivnom okruženju. Pored toga, kao nastavak prošlogodišnjih aktivnosti na razvoju kompetencija nastavnika koji predaju srpski kao nematernji jezik u istim opštinama juga Srbije, planirano je štampanje priručnika za nastavnike.
Planirane aktivnosti na projektu biće realizovane do decembra meseca 2012. godine