Radni sastanak sa direktorima partnerskih škola i koordinatorima školskih timova u okviru CroCooS projekta

Radni sastanak sa direktorima partnerskih škola i koordinatorima školskih timova u okviru CroCooS projekta

Povodom početka aktivnosti na sprovođenju projekta „Međusektorsko traganje za rešenjima za prevenciju ranog napuštanja škole” (Cross sectoral cooperation focused solutions for the prevention of early school leaving – CROCOOS) održan je sastanak školskih lidera (direktora) i rukovodioca školskih timova koji će raditi na projektu. Sastanak se održao u prostorijama Obrazovnog foruma, u četvrtak 17. septembra. Na sastanku je predstavljen projekat, partneri su se međusobno upoznali i potpisani su ugovori o saradnji.  O CroCooS projektu u Srbiji