Projekat ERAZMUS+, HEAL-in-ONE

Obrazovni forum je jedan od partnera projekta Erasmus+, HEAL-in-ONE (Od digitalne tehnologije ka obrazovnom alatu: Unapređenje kvaliteta aktivnog učenja i podučavanja u onlajn i hibridnom okruženju u primenjenim disciplinama poljoprivrednih nauka).

Projekat se realizuje od 2022 do 2025. godine. Koordinator projekta je Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet u Beogradu.
U okviru projekta  predviđeno je razvijanje metoda aktivnog učenja i podučavanja studenata u hibridnom okruženju (online i uživo u učionicama i kod kuće). U pitanju su brojne metode koje aktivno angažuju studente u savladavanju teorijskih i praktičnih sadržaja predmeta (kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja i podučavanja, kao i druge metode), aktiviraju i motivišu studente na proaktivnom sticanju znanja, veština, kreativnog i kritičkog razmišljanja i izgradnji stavova u cilju sticanja opštih i predmetno-specifičnih kompetencija u primenjenim disciplinama poljoprivrednih nauka.

Projekat HEAL-in-ONE (skraćeno od: Higher Education Active Learning in ONline Education) se realizuje u saradnji sa partnerskim visokoškolskim ustanovama: Sveučiliste Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek, Hrvatska, Ss. Cyril and Methodius Univerzitet u Skopju, Skopje, Republika Severna Makedonija i Trakiyski Universitet, Stara Zagora, Bugarska, kao i Obrazovnim forumom, Beograd, Srbija. 

Više podataka o projektu se može naći na veb stranici: https://heal-in-one.agrif.bg.ac.rs/