Prof. dr Ivan Ivić komentariše izjavu o obrazovanju u ekspozeu premijera Miloša Vučevića

Prof. dr Ivan Ivić  je za list Danas, komentarisao izjavu koju je u svom ekspozeu naveo premijer Miloš Vučević da „moramo da nastavimo da budemo jedna od najnaprednijih zemalja na evropskom kontinentu po kvalitetu i inovacijama u našem nastavnom programu“.

– Mislim da je situacija sa obrazovanjem tragična jer postoje veoma krupni problemi, naročito u pogledu znanja koje stiču učenici pa i studenti, a koja se objektivno ispituju. Recimo, PISA istraživanje i mala matura pokazuju da su naspram visokih ocena i velikog broja vukovaca ta znanja izuzetno loša, a sa druge strane imamo državnu upravu potpuno nekompetentnu za rešavanje tog problema. Tu mislim i na ekspoze premijera u kojem ništa nije rečeno o ozbiljnim problemima u obrazovanju – kaže profesor Ivić.