Predstavljen Zbornik SANU “Obrazovanje: razvojni potencijal Srbije”

U Svečanoj sali SANU je 7. juna 2016. predstavljena knjiga Obrazovanje: razvojni potencijal Srbije,  zbornik radova sa naučnog skupa održanog 23. i 24. novembra 2012. godine.

Urednik Zbornika je Aleksandar Kostić, dopisni član SANU.

Na skupu su govorili: prof. dr Aleksandar Kostić, prof. dr Ivan Ivić i prof. dr Ana Pešikan