Predstavljanje dečijeg i omladinskog Obrazovnog turizma

Član Obrazovnog foruma prof. dr Ratko Jankov je 12. i 13. maja prisustvovao predstavljanju projekta Zavičajnog muzeja Knjaževac Obrazovna avantura. Zavičajni mužej je jedan od dobitnike granta Konkursa za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2011. godinu “OBRAZOVNI TURIZAM ZASNOVAN NA KONCEPCIJI AKTIVNOG UČENJA“.
Predstavljanju projekta OŠ “Ivo Andrić” iz Pranjana Otvorena seoska škola, takođe dobitnika granta Konkursa za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2011. godinu “OBRAZOVNI TURIZAM ZASNOVAN NA KONCEPCIJI AKTIVNOG UČENJA“ 19. i 20. maja prisustvovale su saradnice Obrazovnog forumana projektu Jelena Joksimović i Ljiljana Plazinić.