Predavanje “Why are learning objectives important”

Predavanje „Why are learning objectives important in the study and improvement of education?“ prof dr Lorina Andersona

Prof. dr Ana Pešikan ispred Obrazovnog foruma je bila domaćin profesoru emeritusu dr Lorinu Andersonu sa Univerziteta Severna Karolina (North Caroline University), jedanom od autora revizije čuvene Blumove taksonomije obrazovno-vaspitnih ciljeva.
Profesor Lorin Anderson je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 07. maja 2012. odžao predavanje sa temom „Why are learning objectives important in the study and improvement of education?“
Pored predavanja, vođen je i razgovor sa prof. Andersonom.