Održan drugi radni sastanak sa školskim timovima projekta CroCooS

Poljoprivrednoj školi sa domom učenika ’’Ljubo Mićić’’ u Požegi   09. aprila  2016. održan je drugi radni sastanak svih školskih timova koji su u   projektu Međusektorsko traganje za načinima prevencije ranog napuštanja škole (CroCooS) na kom su analizirani dosadašnji rezultati projektnih aktivnosti, prepoznati izazovi i prioriteti za dalji rad. Osnaživani su timovi škola za promociju poljoprivredne struke, sopstvene škole i projekta, kao i  za sistemsko bavljenje sprečavanjem ranog napuštanja školovanja.

Pružena je podrška timovima u rešavanju problema sa kojima se susreću pri uspostavljanju sistema za sprečavanje ranog napuštanja školovanja.

Unapređeno je i razumevanje i planiranje narednih koraka i aktivnosti na projektu.