Obrazovni turizam zasnovan na koncepciji aktivnog ucenja

Članovi Obrazovnog foruma: prof. dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan, mr Slobodanka Antić su u Beogradu, 23-24.01.2012. održali seminar „Obrazovni turizam zasnovan na koncepciji aktivnog učenja“.
Seminar je organizovan u saradnji sa Unicef kancelarijom u Beogradu, a za odabrane učesnike, dobitnike granta Konkursa za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2011. godinu “OBRAZOVNI TURIZAM ZASNOVAN NA KONCEPCIJI AKTIVNOG UČENJA“.
Ovo je konkurs u okviru Zajedničkog programa UN „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ koji treba da pruži podršku institucijama i svim zainteresovanim stranama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, u kreiranju politike ruralnog razvoja i pokretanje odgovarajućih aktivnosti radi njenog sprovođenja.