Obrazovni forum je postao partner KulturKontakta za Srbiju

KulturKontakt, Austrija je još 2004. godine u Srbiji sa dva projekta EKO NET za ekonomske škole i TUR REG za škole iz turizma i ugostiteljstva. Obrazovni forum  je ovlašćen da ispred KulturKontakta između 27. septembra i 15. decembra 2016. godine organizuje aktivnosti u okviru tih projekata.

U okviru projekta TUR REG za škole iz turizma je i izrada Priručnika za organizatora praktične nastave.

Obrazovni forum je u toku novembra i decembra 2016  organizovao po dve tribine u Subotici, Vrnjačkoj Banji i Beogradu za 60 učesnika na kojima su direktori pilot škola koji su radili na Priručniku za organizatora praktične nastaveu projekt u TUR REG: Jelena Čeperković iz Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika Vrnjačka Banja, Dragoljub Miličić iz Srednje turističke škole Beograd i Igor Bem, profesor psihologije iz treće pilot škole, Ekonomske srednje škole “Bosa Miličević” u Subotici,   na osnovu rada na Priručniku prenosili iskustva ostalim direktorima i organizatorima praktične nastave koji su bili učesnici tribina.

Takođe u  toku novembra i decembra 2016 održana su i dva seminara na temu: Virtuelno preduzeće – Izrada internet prezentacije Virtuelnog preduzeća u trajanju od po dva dana, za ukupno 36 učesnika.

Seminari su namenjeni nastavnicima koji predaju u virtuelnom preduzeću i koji su pohađali prethodne školske godine seminare Uvod u virtuelnu privredu i Učešće na sajmu virtuelnih preduzeća (seminari su organizovani od strane Kultur Kontakt Austrija i podržani od strane Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovniskih i turističko-ugostiteljskih škola) u školama koje imaju obrazovne profile: poslovni administrator, finansijski administrator, službenik u osiguranju i komercijalista.

KulturKontakt je finansirao celu organizaciju svih  seminara.