Naučni skup TKR, Palić

Prof. dr Ivan Ivić i prof. dr Ana Pešikan održali su predavanje na XVIII naučnom skupu TEHNOLOGIJA, KULTURA I RAZVOJ – Kontekst skupa: Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji Palić, Subotica 29.08 – 01.09.2011.
Tehnologija i društvo.