Naučni skup “Obrazovanje – razvojni potencijal Srbije”

Prof. dr Ivan Ivić i prof. dr Ana Pešikan su bili u Programskom odboru skupa “Obrazovanje: razvojni potencijal Srbije” u organizaciji Odbora za obrazovanje, Odbora za univerzitetsko obrazovanje i Odbora za filozofiju i društvenu teoriju Srpske akademije nauka i umetnosti.
Skup je održan 23. I 24. novembra u SANU i na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Prof. dr Ivan Ivić je održao predvanje pod nazivom: „Uloga obrazovanja u Srbiji danas i u narednom period”, a prof-dr Ana Pašikan predavanje pod nazivom: “Stanje i perspektive u pred univerzitetskom obrazovanju”.
Drugog dana skupa na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je Panel diskusija “Pod kojim uslovima obrazovanje u Srbiji može biti razvojni potencijal?” (moderator prof.dr Ana Pešikan)