Nacrt strategije obrazovanja u Srbiji

Članovi i saradnici Obrazovnog foruma učestvuju u različitim ulogama u izradi nacrta Strategije obrazovanja Srbije do 2020. godine.
Prof. dr Ivan Ivić, je autor starteškog dokumenta Pravci razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. koji je prošao javnu raspravu i usvojen kao polazni okvir za Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji.

To bi trebalo da bude polazni okvir za obrazovnu politiku Srbije do 2020. godine.
Prof. dr Vlasta Matejić i prof. dr Ivan Ivić su koordinatori svih ekspertskih grupa koje izrađuju pojedinačne Startegije razvoja obrazovanja, vode koordinaciju pojedničnih ekspertskih grupa, usklađuju i objedinjuju nacrte u konačni zajednički dokument.
Prof. dr Ana Pešikan je koordinator ekspertske grupe za pisanje Strategije za osnovno i Strategije za opšte srednje obrazovanje.
Prof. dr Ratko Jankov je koordinator ekspertske grupe za pisanje Strategije za obrazovanje nastavnika.