Kritička analiza novih mera u obrazovanju u Srbiji

U ovom trenutku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) donosi veliki broj mera koje se odnose na sistem obrazovanja: na raspravi su nacrti zakona (o visokom obrazovanju, krovni zakon o preduniverzitetskom obrazovanju iz koga će proisteći zakoni za osnovnu i srednju školu i zakon o dualnom obrazovanju ); koncepcija gimnazije, koju priprema anonimna radna grupa; koncepcija velike mature; u toku je izrada novih programa za predškolsko vaspitanje, uzet je kredit od Svetske banke u iznosu od 50 miliona dolara za predškolsko vaspitanje; u pripremi je racionalizacija mreže škola uz ponovno angažovanje Svetske banke sa čijim konceptom smo se već sudarili 2009. godine kada su domaći stručnjaci pokazali koliko je pogrešan…. KRITICKA ANALIZA NOVIH MERA U OBRAZOVANJU U SRBIJI