Kako izmeriti kvalitet rada zaposlenih u obrazovanju

U Srbiji zasad nema nikakve dobre osnove za uvođenje sistema plaćanja nastavnika prema kvalitetu njihovog rada, iako je to krajnje potrebno. Kriterijumi ocenjivanja nastavnika preko postignuća učenika, uspeha na takmičenjima, diferencijacija nastavničkih plata prema rezultatima sa eksternih testiranja – sve to ne doprinosi da se utvrdi koji nastavnici rade dobro, a koji loše i da shodno tome budu različito plaćeni, kaže Ivan Ivić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu u penziji i jedan od autora Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji u intervjuu za list “Danas”.