RIMSO projekat: “Razvoj instruktivnih materijala za stručno obrazovanje” (Supporting the policy and VET teachers practice related to the usage, design, development and upgrade of high quality instructional material (including online publishing).

Obrazovni forum sa Moodle mrežom Srbije (MMS) izabran je na konkursu Europian Training Fondation (ETF) za projekat “Korišćenje i razvoj instruktivnih materijala (uključujući i online izdavanje) u srednjem stručnom obrazovanju: podrška obrazovnoj politici i nastavnicima” (Supporting the policy and VET teachers practice related to the usage, design, development and upgrade of high quality instructional material (including online publishing).

Osnovni cilj ovog projekta je podizanje kompetencija nastavnika u srednjim stručnim školama u Srbiji za:

  • izbor, korišćenje, konstrukciju i razvoj instruktivnog materijala,
  • upotrebu IKT u službi efikasnijeg učenja učenika,
  • smanjenja osipanja u srednje stručnim školama,
  • podsticanje stručnog usavršavanja nastavnika u školskom ambijentu,
  • razvoj partnersta odgovornih učesnika u domenu upotrebe i razvoja instruktivnih materijala u srednje stručnim školama.