AUNSN (srpski kao nematernji jezik)

U okviru projeka AUNSN (srpski kao nematernji jezik) u saradnji sa UNICEF-om, koji obezbeđuje sredstva za ovaj projekat u toku 2011. godine realizovno je sledeće:

  • izrada programa seminara i instruktivnog materijala za obuku nastavnika
  • Realizacija pilot seminara AUNSN organizovana je nakon pripremne posete opštinama na jugu Srbije u Preševu i Bujanovcu gde je obezbeđena podrška za izvođenje projekta. Prisutni su bili predstavnici opština, direktori i nastavnici, a održan je i poseban sastanak sa Korodinacionom telom za jug Srbije.
  • Na sastanku u Ministarstvu prosvete i nauke, predstavljen je Projekat AUNSN i istaknut je prioritet koji Ministarstvo prosvete daje realizaciji ovog projekta.
  • održana su tri seminara, u Bujanovcu, Bosilegradu i Medveđi (od marta do juna 2011.)
  • mediji su pratili realizaciji seminara i voditelji su dali nekoliko intrevjua
  • pripremljen je nacrt Priručnika za nastavnike (Priručnik za primenu metoda aktivne nastave u nastavi srpskog kao nematernjeg);
  • održani su supervizijski seminari u Preševu, Bujanovcu i Bosilegradu
  • održani su konsultantski sastanci (seminari) u Bujanovcu, 19-20.11. i 10-11. 12. 2011.