AUN seminari u saradnji sa KulturKontakt, Austrija

U novembru i decembru 2013. realizovano je sedam bazičnih, a u januaru 2014. još sedam supervizijskih AUN seminara u saradnji sa KulturKontakt, Austrija, koji obezbeđuje sredstva za ovaj projekt, uz prethodno održane konsultacije sa Ministarstvom nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Kriterijum za izbor ovih škola je da se nalaze u opštinama koje zbog teške ekonomske situacije nisu u mogućnosti da finansijski pomognu škole u stručnom usavršavanju nastavnika.
Seminari su održani u sledećim opštinama: Ljubovija, Plandište, Priboj, Rača, Svrljig, Surdulica i Tutin.