Intervju sa Anom Pešikan

Povećanje obuhvata, kvaliteta i efikasnosti obrazovno gsistema, od predškolskog do doktorskih studija, neke su od ključnih dimenzija buduće strategije obrazovanja Srbije do 2020.godine, o kojoj bi uskoro trebalo da počne javna rasprava.

– Ova strategija nije politički već je ekspertski dokument, oko koga se nadamo da ćemo dobiti saglasnost svih političkih strana. Strategija nastoji da ne bude spisak lepih želja, nego da buderealna, dostižna, ali i ambiciozna. Jednom rečju, da bude alat za popravljanje stanja uobrazovanju – kaže Ana Pešikan,koordinatorka na izradi strategije obrazovanja.

PDF verzija: Intervju sa Anom Pešikan