Vigor Majić

Vigot Majic

Direktor Istraživačke stanice Petnica sa raznovrsnim domaćim i međunarodnim iskustvom u domenu problema rada sa talentima, inovativnog obrazovanja, obrazovne politike i kreativnosti.

Autor je vise desetina stručnih radova u ovim oblastima i kreator nekoliko u svetu usvojenih modela profesionalnog rada sa darovitima