Prof. dr Sulejman Hrnjica (1942-2014.)

Biografija i izbor važnijih radova

Sulejman Hrnjica, 5.1.1942, Bugojno, BiH. Osnovnu i gimnaziju završio u Bugojnu. Osnovne studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu. Magistrirao 1969. (magistarski rad: zadovoljstvo sobom i stav prem a socijalnim institucijama). Doktorirao 1975.(doktorska teza: zrelost ličnosti – pokušaj teorijskog određenja i empirijske procene). Radna biografija i zvanja: Asistent na Institutu za psihologiju VMA (1965-1975), docent za predmet Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti na Defektološkom fakultetu u Beogradu (1976.), vanredni profesor (1980.), zatim vanredni profesor (1985), a zatim redovni profesor (1989.) na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu za predmet Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, a poslednjih 5 godina za predmete: Opšta psihologija, Psihologija ličnosti i Motivacija i emocije. Dobitnik nagrade Društva psihologa Srbije za naučni doprinos „Dr Borisav Stevanović“ 1983 i 1992.godine. Glavne oblasti interesovanja: integracioni procesi u ličnosti, memorijski procesi i psihološki aspekti dece sa posebnim potrebama.

Izbor radova

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga, Beograd, prvo izdanje 1981., deseto 2010);

Zrelost ličnosti, Zavod za udžbenike, Beograd, prvo izdanje 1982, treće 2010;

Klinička psihologija, Naučna knjiga, Beograd, 1991;

Ometeno dete, Zavod za udžbenike, Beograd, 1991;

Dete sa razvojnim teškoćama u redovnoj školi, Učiteljski fakultet, Beograd, 1997;

Škola po meri deteta 1, 2, save the Children, Beograd, 2009;