Prof. dr Snežana Marinković

dr_snezana_marinkovicPedagog, Doktor pedagogije, Redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu Prodekan za naučno-istraživački rad

Član je:

  • međunarodnog udruženja Balkan Forum in Pedagogy and Education. (od 1997.)
  • međunarodnog udruženja The International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) (od 2005).
  • Pedagoškog društva Srbije. (od 1987.)
  • Odbora za zaštitu prava dece pri Prijateljima dece Srbije, sa sedištem u Beogradu.(od 1998. Do 2002.)
  • Obrazovnog foruma“ (od 2005)
  • Komiteta za kvalitet nastave Univerziteta u Kragujevcu (2003.)
  • Redakcije časopisa Nastava i vaspitanje u Beogradu (od 2006.)
  • Urednik časopisa Zbornik Učiteljskog fakulteta u Užicu
  • Učešće na ostalim oblicima stručnog usavršavanja (konferencije, okrugli stolovi, sabori, savetovanja…)

Seminar za vaspitače i medicinske sestre
Mesto: Užice
Vreme: avgust 1987.
Rad na temu: Dramske igre i igre sa scenskom lutkom.

Sabor psihologa SR Srbije
Organizator: Psihološko društvo Srbije
Mesto: Vrnjačka Banja
Vreme: oktobar 1987.
Rad na temu: Vrtić – (ne)institucija?

Savetovanje za programiranje vaspitno-obrazovnog rada u dečjim vrtićima
Organizator: Filozofski fakultet, Beograd
Mesto: Beograd
Vreme: 19. i 20. decembra 1988.
Rad na temu: Transformacija dečijeg vrtića u otvoreni sistem.
Savetovanje o obrazovanju za dečja prava
Organizator: IPA, Filozofski fakultet, Beograd
Mesto: Beograd
Vreme: jun 1995.
Rad na temu: Dečja prava u porodici i školi.

Savetovanje o obrazovanju za dečja prava
Organizator: IPA, Filozofski fakultet, Beograd
Mesto: Beograd
Vreme: jun 1995.
Rad na temu: Obrazovanje roditelja za dečja prava.

„XIVjanuarski susreti učitelja Jugoslavije“
Mesto: Beograd
Vreme: januar 1996.
Rad na temu: Dečija prava u porodici i školi.

„Januarski susreti vaspitača“
Organizator: Pedagoško društvo Srbije
Mesto: Pokajnica
Vreme: januar 1997.
Rad na temu: Otvoreni dečji vrtić (jedan model).

H kongres psihologa Jugoslavije
Mesto: Petrovac
Vreme: oktobar 1997.
Rad na temu: Aktivna nastava u užičkim školama.

Međunarodni naučni skup o savremenim udžbenicima
Organizator: Učiteljski fakultet, Užice
Mesto: Zlatibor
Vreme: oktobar 1997.
Rad na temu: Demokratske vrednosti u udžbeniku i programu za „Poznavanje društva“ zaIVrazred osnovne škole.

Međunarodni naučni skup o savremenim udžbenicima
Organizator: Učiteljski fakultet
Vreme: oktobar 1997.
Rad na temu: Udžbenici Prirode i društva, Poznavanja društva, Poznavanja prirode i vaspitanje za dečja prava.

Stručni skup za stručne saradnike predškolskih ustanova Srbije
Organizator: Pedagoško društvo Srbije
Mesto: Zemun
Vreme: novembar 1997.
Rad na temu: Dečji vrtić kao otvoreni sistem.

Stručni skup za nastavnike istorije u osnovnim i srednjim školama u Zlatiborskom okrugu
Organizator: Ministarstvo prosvete Užice
Mesto: Užice
Vreme: novembar 1997.
Rad na temu: Aktivno učenje u nastavi istorije.

IVnaučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“
Organizator: Filozofski fakultet, Beograd
Mesto: Beograd
Vreme: januar 1998.
Rad na temu: Demokratske vrednosti u udžbenicima Prirode i društva za osnovnu školu.

Stručni skup za stručne saradnike predškolskih ustanova Srbije
Organizator: Pedagoško društvo Srbije, Beograd
Mesto: Beograd
Vreme: april 1998.
Rad na temu: Aktivno učenje u dečjem vrtiću.

Međunarodni naučni skup o savremenim udžbenicima
Organizator: Učiteljski fakultet, Užice
Mesto: Zlatibor
Vreme: oktobar 1998.
Rad na temu: Ljudska prava i prava deteta u udžbenicima prirode i društva i poznavanja društva.

Vnaučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“
Organizator: Filozofski fakultet, Beograd
Mesto: Beograd
Vreme: februar 1999.
Rad na temu: Tipičan muški i ženski lik u udžbenicima Prirode i društva.
Sabor učitelja Srbije
Mesto: Niš
Vreme: 25. i 26. maj 2001.
Rad na temu: Aktivno učenje u razrednoj nastavi.

Naučni skup „Obrazovanje učitelja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“
Organizator: Pedagoški fakultet, Sombor
Mesto: Sombor
Vreme: 7. i 8. maj 2003.
Rad na temu: Model obrazovanja budućih učitelja u svetlosti programa Aktivno učenje.

Naučni skup sa međunarodnim učešćem: „Obrazovanje i usavršavanje učitelja“
Organizator: Učiteljski fakultet, Užice
Mesto: Užice
Vreme: 31.10–1.11. 2003.
Rad na temu: Savremeni pogledi na participativno učenje.

Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Obrazovanje i usavr šavanje učitelja“
Organizator: Učiteljski fakultet, Užice
Mesto: Užice
Vreme: 31.10–1.11.2003.
Rad na temu: Model obrazovanja budućih učitelja u svetlosti programa Aktivno učenje (koautori: Pešikan, A., Ivić, I. i Antić, S.).

Predstavljanje zbornika radova sa naučnog skupa „Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka“
Organizator: Učiteljski fakultet, Užice
Mesto: Užice
Vreme: 17. 12. 2004.
Rad na temu: Metodike danas i ovde (koncepcija i praksa).